Poligrafia dla biznesu

Zapytaj o szczegóły

Poligrafia dla medycyny

Zapytaj o szczegóły

Poligrafia dla firm

Zapytaj o szczegóły

Raport „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” - omówienie

« wróć

Tegoroczny raport z rynku poligraficznego, wydany przez KPMG, WDIiB UW we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga to już siódma edycja tej publikacji. Wydanie to jest wyjątkowe, bowiem tworzone było przez dwa lata.

W raporcie „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” przedstawiona została m.in. obecna kondycja i sytuacja przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce, także na tle rynków europejskich, kwestie związane z rozwojem, inwestycjami, czy też zatrudnianiem pracowników w tym obszarze. Podsumowując ten niezwykle ważny dla całej branży raport, staraliśmy się zwrócić uwagę na zjawiska najciekawsze i najbardziej zaskakujące oraz zmiany, które nieuchronnie dosięgnęły także rynku poligraficznego.

Przedsiębiorstwa poligraficzne w Polsce na tle środowiska europejskiego

Według badań, obecna sytuacja rynku poligraficznego w Polsce jest stabilna – od 2016 roku da się zauważyć wzrost liczby firm wchodzących na ten rynek. W głównej mierze są to mikroprzedsiębiorstwa oraz małe firmy – te drugie, zatrudniające od 10 do 49 osób, stanowią 6,4 % podmiotów z sektora poligraficznego, gdy duże firmy zatrudniające powyżej 50 osób to zaledwie 1,7 % tej gałęzi rynku.

Do nieustającego wzrostu branży przyczynia się w dużej mierze rosnący udział eksportu usług poligraficznych – w 2017 roku stanowił on ponad 37,5 %, przy czym najczęściej eksportowanymi produktami były obrazki, gazety i książki, a także kartonowe i papierowe opakowania. Takie wyniki przekładają się także na wielkość przychodów, a te, wbrew pozorom, są największymi w całej Europie Środkowo-Wschodniej, plasując Polskę na siódmym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Co ciekawe, polskie przedsiębiorstwa poligraficzne generują aż 36 % przychodów całego rynku poligraficznego Europy Środkowo-Wschodniej, zatrudniając przy tym 50 tys. pracowników, którzy stanowią aż 34 % całej kadry pracowniczej branży poligraficznej w tym regionie.

Niestety, sytuacja w branży w niektórych względach uległa także pogorszeniu. W 2017 roku wydajność pracy w poligrafii w porównaniu do większości branż przemysłowych, rosła wolniej – w skali 2 %, gdy pozostałe gałęzie odnotowały wzrosty w skali 6 %.

Rynek poligraficzny okiem przedsiębiorców – co sądzą o kondycji sektora swojej działalności?

Opinia stanu rynku poligraficznego, co zaskakujące, różni się między poszczególnymi grupami przedsiębiorców i nie jest jednogłośnym wynikiem działań w tym obszarze. Badania przeprowadzone wśród firm poligraficznych pokazują, że aż 35 % z liczby ich badanych odnotowało w poprawę swojej sytuacji ekonomicznej. Jednak co bardziej niepokojące, aż 26 % badanych wskazało na znaczne spadki i pogorszenie ogólnego stanu ekonomicznego swojej firmy. Podobne wyniki uzyskano pytając firmy poligraficzne o zmianę skali popytu na ich usługi – aż 22 % zauważyło spadek popytu, 32 % odnotowało wzrost, a dla 46 % nie zmienił się on.

Zarówno w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, jak i popytu, firmy odnotowujące spadki i niekorzystne wyniki, to w głównej mierze mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. Biorąc pod uwagę, że stanowią one znaczną część rynku, są to dość niepokojące wyniki.

Przyszłość i rozwój rynku poligraficznego w Polsce

Rozwój rynku poligraficznego upatrywany jest przede wszystkim w rozwoju dużych firm z tego sektora. Wiele z nich zapowiada otwarcie nowych oddziałów, rozbudowywanie swoich firm poprzez przejęcie mniejszych jednostek, a także jeszcze szersze otwarcie się na współpracę z rynkami zagranicznymi. Dużą rolę w tym procesie odgrywać będzie rozwój technologii wykorzystywanych w procesie drukowania i produkcji, którymi są choćby maszyny drukujące w trybie autonomicznym.

Rozwój to także nieodłączna część naszej drukarni Print Extra, tym bardziej cieszymy się więc, gdy nasze wysiłki i starania są doceniane przez środowisko poligraficzne. W ostatnim czasie nasza firma została wyróżniona za Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju za wkład w rozwój gospodarki Polski, za co bardzo dziękujemy!